Ett europeiskt nätverk av wellpappföretag

Alliabox

Eftersom våra kunder i allt större utsträckning verkar i internationella eller globala sammanhang, behöver vi kunna möta efterfrågan utanför den nordiska marknaden och erbjuda olika samordningsmöjligheter. Därför är Peterson Packaging medlem i det europeiska nätverket Alliabox.
 
Alliabox är ett nätverk av oberoende privata wellpappföretag som etablerades 1995. Företaget är privat och ägs av sina medlemmar. Vi levererar wellpapp till internationella märkesföretag. Med nio partner finns vi representerade i hela Europa. Med en omsättning på 1 617 Mio Euro under 2013, producerade vi 3 373 Mio m² wellpapp och hade 7 169 anställda.

Läs mer på www.alliabox.com


Vi kan erbjuda anbud och leveranser i Europa

Peterson Packaging var en av initiativtagarna när Alliabox etablerades 1995 och i dag kan våra kunder dra stor nytta av vår gemensamma kunskapsbank, samtidigt som vi kan erbjuda anbud och leveranser i större delen av Europa, affärer över gränserna.